Zelf een referendum inrichten

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Eisen waaraan bij stemming in meer of mindere mate dient voldaan te worden.

1 is een absolute eis (in vergelijken met het systeem van een stemlokaal met papieren stembiljetten) 2 is een redelijke eis (te vergelijken met het systeem van een stemlokaal met papieren stembiljetten)

A - Anonimiteit van de deelname aan de stemming (2 ) Opmerking : ik kan nu ook gaan filmen aan het stemlokaal

B - Onverkoopbaarheid van de stem (1 ) Opmerking : ik kan mijn stem wel verkopen maar de stemming is niet te verifieren

C - Vrijheid van stem (2 ) Opmerking : bij stemmen per brief kan de stem afgedwongen worden, toch wordt dit blijkbaar aanvaardbaar geacht bv Zwitserland, Belgen in buitenland,..

D - Eén man één stem (1) Opmerking : pm

E - verifieerbaarheid van fraude (1 ) Opmerking : momenteel bij de computerstemming niet geheel verwezenlijkt en zeker niet bij internetgebruik

Er zijn reeds verscheidene experimenten opgestart met zelf georganiseerde referenda met gebruik van de eID.

zie bv ik stem (niet meer actief)


Voor het District Ekeren werd een stappenplan voorgelegd

Zie Referendum defusie in Ekeren