Treintrambus

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

http://www.treintrambus.be/

  • TreinTramBus: aansluiting verzekerd!


Openbaar vervoer zit in de lift: meer en meer mensen reizen met bus, tram of trein. TreinTramBus komt op voor de belangen van deze reizigers. Stipt en frequent vervoer, vlotte aansluitingen, comfort, kortom meer en beter openbaar vervoer: daar zetten wij onze tanden in.

Al meer dan 30 jaar vormen wij dé spreekbuis van alle openbaar vervoergebruikers in Vlaanderen en Brussel. Zes beroepskrachten, een geëngageerd bestuur en tientallen vrijwilligers garanderen de goede werking.

  • Ledenwerking

TreinTramBus is er voor álle reizigers, maar wie lid wordt bedienen wij nog beter. Elk lid ontvangt een fraai welkomstpakket en kan deelnemen aan excursies in binnen- en buitenland en de jaarlijkse ledendag. Via het tijdschrift Mondig Mobiel, deze website en onze maandelijkse elektronische nieuwsbrief informeren we openbaar vervoerreizigers over trein-, tram- en busnieuws. De TreinTramBus-lidkaart geeft recht op diverse kortingen en voordelen. Op de ledenhoek van deze website krijgen TreinTramBus-leden toegang tot exclusieve ledeninformatie.

  • Lobby- en perswerking

Wij denken vanuit de reiziger. Om de belangen te verdedigen verspreiden wij onze goed onderbouwde standpunten en visie naar pers, publiek, politici en vervoersbedrijven. Een overzicht van onze persberichten vind je hier. Wij treden in overleg met wie wil.

  • Wat onze Europese werking betreft, zijn wij één van de trekkers van de European Passengers’ Federation. Op federaal niveau: TreinTramBus is lid van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers en pleegt geregeld overleg met zowel de NMBS-groep als de bevoegde overheid. Vlaanderen: TreinTramBus zetelt in de MORA en overleg met de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, de bevoegde kabinetten en de centrale diensten van De Lijn. Brussel: TreinTramBus is vertegenwoordigd in de gewestelijke mobiliteitscommissie. Op provinciaal niveau: na het opheffen van de Raden van Advies is er jammer genoeg geen structureel overleg meer met de verschillende provinciale entiteiten van De Lijn; wel vindt er nog ad hoc overleg plaats.
  • Advies en studie

Studie en advies omvat het inhoudelijke werk. In opdracht van overheden en vervoersmaatschappijen werken onze medewerkers aan onderzoek en advieswerk, gaande van de evaluatie van een busnet tot een studie over sociale veiligheid op het openbaar vervoer. Adviezen en studies zijn een essentieel medium om de reizigersbelangen onder de aandacht van het beleid te brengen.