TOOLBOX

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Eerstdaags (info 22 feb 2018) komt een nieuwe reglementering in voege zodat sommige van de gegevens hieronder moeten aangepast worden.


Algemeen

 • De website www.meerdemocratie.be is met zijn zoekfunctie en uitgebreid archief een waardevolle, vrij toegankelijke, bibliotheek over het onderwerp van democratie en aanverwante begrippen.
 • Petitiewebsite http://www.petitie.be/ : binnenkort vernieuwd en in verschillende talen beschikbaar. Gratis en vrij van reclame ter beschikking van petitionarissen, desgewenst actief begeleid door onze moderator. Verschillende petities zijn met succes afgesloten.
 • Openbaar forum op https://forum.politics.be/ : staat ter beschikking voor wie de discussie wil aangaan met een breder publiek. Zeker tijdens perioden van verkiezingen actief bezocht.

Op de draad https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=191 van de vzw democratie.nu is moderatie door onze vereniging om het forumreglement te handhaven met inachtneming van een maximale vrijheid van meningsuiting.

 • Burgerplatform: zal een wiki bevatten voor 'groepen' die, met hun eigen instellingen van privacy, gebruik kunnen maken van onze server voor kennismaking en samenwerking. Deze groepen kunnen ook onderling contacten leggen en desgewenst samenwerken ('community') en zijn voorzien van de gebruikelijke mogelijkheden (mailnotificatie, overlegpagina..). Persoonlijke taalinstelling van de tabs (de gemeenschappelijke termen zoals bv de categorieeen zijn in het Engels)
 • Aanbevolen systemen voor eenvoudige toepassingen (gratis in basisuitvoering) die mettertijd mogelijk geïntegreerd worden in ons aanbod, of gelinkt:
   • - Loomiovoor discussies en stemmingen over een bepaald onderwerp.
   • Helios of andere meer beveiligde en gecodeerde systemen voor belangrijke stemmingen (E2E majority en score).
   • Liquid feedback voor grote en meer uitgebreide stemmingen (verschillende stem systemen – niet anoniem).
   • Trello en Slack als organisatorische gereedschappen
   • [1] voor afspraken met meerdere deelnemers
   • - Google docsom samen aan een document te werken en documenten op te slaan.
 • Participatie handboek in samenwerking met Koning Boudewijn stichting:

Participatie handboek (E) http://archive.unu.edu/hq/library/Collection/PDF_files/CRIS/PMT.pdf (E)

nieuwe uitgave deel 1 (N 2006)

nieuwe uitgave deel 2 (N 2006)


 • Algemene criteria voor toepassing van loting in een politiek systeem met 2 uitgewerkte voorstellen (N-F-D-E):

http://blogimages.seniorennet.be/democratie/attach/150840.pdf

 • Handboek directe democratie: Feiten en argumenten (beschikbaar in 10 talen)

https://www.democracy-international.org/direct-democracy-facts-arguments


Het Oosterweelreferendum

Oosterweelreferendum

Ervaringen, bedenkingen en relevante informatie

Tien ingrediënten voor een succesvolle bewonersgroep

door Thomas Dierckens in De Morgen, 12-07-05

Terwijl de ene buurtvereniging verzandt in haar protest en genegeerd wordt door de overheid, slaagt de andere erin de politieke agenda mee te bepalen en samen met projectontwikkelaars rond de tafel te zitten om de plannen voor haar wijk verder uit te werken.

Wat maakt een bewonersgroep succesvol? De Morgen vroeg het aan Manu Claeys van het Antwerpse De Ploeg, dat actief is rond het Kievitplein, en aan Stefaan Claeys van het Actieplatform Gent-Sint-Pieters, dat de ontwikkelingen rond het Gentse Sint-Pietersstation nauwlettend in de gaten houdt.

lees het hier


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk Gegeven:

Het is Bernard Lietaer (onderwerp geld / complementair geld) bij wie ik in een van zijn boeken voor de eerste maal tegenkom dat er, bij verenigingen die met vrijwilligers werken, gemiddeld een verloop is van 40% per jaar. Dankzij de invoering van complementair geld in de verenigingswerking wordt dit cijfer drastisch gereduceerd.

Feitelijke Vereniging

Voorbeeld Statuten voor een Feitelijke Vereniging V20120528

Enkele Algemene beschouwingen over de Feitelijke vereniging

Stappenplan Voor Gemeentelijke Volksraadpleging

Stappenplan voor Gemeentelijke Volksraadpleging

Gemeentedecreet burgerparticipatie

Gemeentedecreet burgerparticipatie – overzicht

Referendum defusie in Ekeren

Referendum_defusie_in_Ekeren, een voorstel van een 'vrij' referendum op volksinitiatief.

Draaiboek acties

Draaiboek_acties

Some guidelines for an effective organization

Some_guidelines_for_an_effective_organization

Promotiewagen

Promotiewagen