Staatshervorming volgens Zwitsers model

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Staatshervorming volgens Zwitsers model.


Voorbeeld: de afsplitsing van het kanton Bern door het nieuw gevormd kanton Jura.


Het Jura conflict start in 1815 met het congres van Wenen waarbij het episcopaat Bazel (overwegend Franstalig) met het kanton Bern (overwegend Duitstalig) wordt samengevoegd.

Door andere historische gebeurtenissen verdwijnt de spanning tussen Jura en Bern wat op de achtergrond maar in 1947 brengt het “geval Moeckli” de tegenstellingen terug op de voorgrond. Aan Moeckli werd een ministerpost geweigerd voornamelijk omdat deze Franstalig was.

1950 is er een referendum dat beperkte autonomie toestaat aan de Jura (overwegend Franstalig)

1957 is er een referendum om een afzonderlijk kanton Jura te vormen dat overtuigend wordt weggestemd door de inwoners van het kanton Bern.

1970 is er een referendum over een grondwetswijziging die toelaat dat burgers van gemeenten zich uitspreken over toetreding tot een kanton.

1974 wordt aan de burgers van de Jura gevraagd of zij een nieuw kanton wensen

1975 wordt bij referendum gevraagd aan de gemeenten tot welk kanton zij zouden wensen te behoren

op 24 sept 1978 stemmen alle Zwitsers in een referendum over het nieuwe kanton.

In 1979 vormen drie van de zes Jura districten het nieuwe kanton Jura.

Eén van de belangrijkste gebeurtenissen in deze historiek is het referendum van 1970 waarbij een grondwetswijziging bij referendum bekrachtigd werd.

Daarbij werd het principe van democratie en federalisering bekrachtigd. ( demos en niet ethnos )

In de grondwet werd ingeschreven: “Het recht om een referendum te eisen of er aan deel te nemen behoort aan de burgers die stemrecht hebben en die resident zijn in een streek die behoort tot het grondgebied waar het referendum wordt gehouden. “

Het is van beslissend belang welke bronnen het “wij gevoel” voeden van een staatsgemeenschap… wat de burgers doet zeggen “wij Zwitsers” of “wij in Zwitserland”.

Uit IRI Guidebook to Direct Democracy in Switzerland and beyond.


--Paul Nollen 16:22, 26 October 2010 (CEST)