Recht op waardig sterven

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Recht op waardig sterven http://www.rws.be/web/

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde, voor en door burgers en patiënten.

Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen we alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met patiëntenrechten, palliatieve zorg en levenseinde beslissingen.

RWS is de enige vereniging die voor alle patiënten een stervensbegeleiding nastreeft waarin alle levenseindbeslissingen evenwaardig behandeld worden en die zich ook inzet voor burgers die hun leven als voltooid ervaren. RWS tracht ook alle verenigingen en initiatieven die werkzaam zijn ‘op het veld’ samen te brengen.

‘Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt en ondersteunt.’