Home

From Democratie.Nu
(Redirected from Main Page)
Jump to navigationJump to search

Burgerplatform - Agora citoyenne

  • Organisaties of personen die zich inzetten om de vrije samenwerking van burgers te bevorderen, of om te wegen op de politieke besluitvorming, hebben vrij toegang tot het Burgerplatform.
  • Les organisations ou individus qui travaillent pour promouvoir la libre coopération des citoyens, ou pour peser sur la prise des décisions politique, ont libre accès à la Plate-forme civique Agora citoyenne.

Temple2.png


Petities

  • Petities kunnen opgestart worden op petitie.be desgewenst met begeleiding


Openbaar forumDemocratie.nu vzw is de juridische entiteit, het studie- en documentatiecentrum. Bovenstaande initiatieven passen in de statutaire doelstelling (Statuten) en de algemene strategie van evolutie naar democratie. Hoe u ons kan steunen vind u hier. U kan ons ook steunen zonder extra kosten door uw on-line aankopen te doen via Trooper met vermelding van onze vereniging: Democratie.Nu