Loting

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Loting in politiek

Tirage_au_sort en Français

Daar de meeste voorstellen voor gebruik van loting in politiek voor ons onaanvaardbaar blijken hebben we zelf enkele voorstellen uitgewerkt aan de hand van een eerste set criteria.

In veel gevallen wordt een geloot panel voorgesteld dat zich niet kan beroepen op descriptieve representativiteit (een statistisch voldoende groot aantal) en dus bestaat uit een sterk gemanipuleerd (door 'wetenschappelijke en objectieve' stratificatie) dat op geen enkel manier te controleren is. Gezien de inzet van wetenschappelijke en professionele mensen en instellingen gaat de hoofdmoot van de financiële kost naar de inrichters.

Het is duidelijk dat ook het gebruik van loting in de politiek moet ontworpen worden volgend de regels van goed vakmanschap als het zijn doel van een werkelijke volksvertegenwoordiging wil waarmaken.

Nederlands

English

Deutsch

Français


Voor verdere ontwikkeling van participatie (beslissingsrecht is ook participatie) is het CDC zeker te bestuderen.

Ook het werk van Graham Smith 'Democratic Innovations' is in heel interessant. https://www.cambridge.org/core/books/democratic-innovations/7887AF1095A7546F8AE2E072CEF760F4 (ook beschikbaar in pdf bij democratie.nu )

Opgelet met burgerjury en loting als politiek instrument [1]


La Convention de Citoyens est une procédure de participation qui combine une formation préalable (où les citoyens étudient), une intervention active (où les citoyens interrogent) et un positionnement collectif (où les citoyens rendent un avis). Tout sujet d’intérêt général, sans limitation du champ géographique, est susceptible de faire l’objet d’une convention de citoyens dès lors que les connaissances en la matière ont acquis un certain niveau de maturation.