IntelliGent Mobiel

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

https://intelligentmobiel.jimdo.com/

IntelliGent Mobiel is een burgerinitiatief dat ijvert voor een betere mobiliteit in Gent en het op veel punten oneens is met de oplossingen die door dit stadsbestuur zijn ingevoerd.

Na het niet bekomen van een referendum over het circulatieplan, zal Gent Mobiel samen met andere belangengroepen onder de naam IntelliGent Mobiel, haar actie verder zetten.

Enerzijds om de meer dan 30.000 ondertekenaars voor een referendum niet in de steek te laten, anderzijds om aan te tonen dat dit opgedrongen circulatieplan te ideologisch is en de veelheid van kwaliteiten, die van Gent een boeiende stad maken, geweld aan doet.