Initiatief en Referendum

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Meestal wordt bij Directe democratie verwezen naar het 'Initiatief' en 'Referendum'.

Het initiatiefrecht verwijst naar het recht om de politieke agenda te bepalen en te beslissen bij referendum over het ingediend onderwerp.

Het referendumrecht verwijst naar het recht van de burgers om elk wetsvoorstel aan een referendum te onderwerpen als zij dat wensen. Zie ook Directe Democratie.