Hoplr

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

https://www.hoplr.com/About

Buurtnetwerk Hoplr

Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt. Inwoners kunnen spullen of diensten uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, meldingen doen of gewoon elkaar beter leren kennen.

"hoplr, het meest sociale netwerk"

Van wie gaat Hoplr uit?

Hoplr werd in 2014 opgericht door Jennick Scheerlinck en Jonas Heirwegh. Een initiatief dat gestart werd vanuit een gemeenschappelijke visie en overtuiging. In contrast met de online globalisering, creëert Hoplr een digitaal doch lokaal verhaal. Hoplr verbindt mensen met hun omgeving. Onze missie bestaat erin om de grote kloof tussen burgers, lokale overheden en lokale middenstand te dichten. Hoplr zal altijd gratis en reclamevrij blijven voor de burger wiens gegevens wij voor 100% beschermen.

Wat kan ik doen met Hoplr?

  • spullen of diensten uitwisselen
  • initiatieven lanceren
  • op de hoogte blijven van je buurt
  • activiteiten organiseren met de buurt
  • een evenement aankondigen
  • meldingen van de gemeente, politie of brandweer ontvangen
  • je buren leren kennen