Home

From Democratie.Nu
Revision as of 06:16, 23 October 2010 by Paul Nollen (talk | contribs) (Created page with "DEMOCRATIE NU· [http://www.democratie.nu/ Democratie.nu] vzw is de koepelorganisatie juridische entiteit; financieel, administratief, studie- en documentatiecentrum overkoep...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

DEMOCRATIE NU·

Democratie.nu vzw is de koepelorganisatie

juridische entiteit; financieel, administratief, studie- en documentatiecentrum

overkoepelende organizatie van alle direct-democratische initatieven

De actie werkgroepen zijn verenigd onder "MEER DEMOCRATIE"