Donorinfo

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

http://donorinfo.be/nl

Onafhankelijk informatiecentrum over goede doelen in België


donorinfo.be publiceert informatie voor iedereen die op zoek is naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over de financiering en de werking van filantropische organisaties in België.

Onze database bevat gegevens over meer dan 200 organisaties, die gecontroleerd werden door een extern erkend orgaan, door experts verwerkt en gepubliceerd volgens een uniform model. Donorinfo opereert volledig onafhankelijk en is gratis. Een unieke garantie tot vertrouwen en transparantie.

http://donorinfo.be/fr

Centre indépendant d'information sur les associations en Belgique


donorinfo.be publie des informations objectives, claires et détaillées sur les activités et les moyens financiers des associations en Belgique.

Notre base de données répertorie des informations sur plus de 200 associations dont les comptes sont contrôlés par un organisme externe agréé, sont agrégées par nos experts et sont publiées suivant un modèle uniforme. Donorinfo est un organisme indépendant et ses services sont gratuits. Une garantie unique de confiance et de transparence.