De burgers

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Welkom bij De Burgers van Grobbendonk en Bouwel…

Vanaf vandaag nemen De Burgers van Grobbendonk en Bouwel de democratische macht terug die hen rechtmatig toebehoort. Iedereen van de 11.180 inwoners van Grobbendonk en Bouwel hoort van nature bij De Burgers. De Burgers van Grobbendonk en Bouwel participeren niet alleen maar bepalen en controleren volledig het beleid van hun samenleving.

De Burgers maken het beleid met als enige richtlijn het algemeen belang van alle Burgers van Grobbendonk en Bouwel. Geen besloten vergaderingen, vriendjespolitiek of achterkamertjes. De Burgers zijn transparant en iedereen is welkom op elke bijeenkomst. Elke Burger kan actief en betrokken deelnemen aan debatten, de organisatie, het beleid en het beheer van zijn of haar samenleving.


De Burgers zijn niet gebonden aan een stroming, beweging of een politieke partij, hebben geen ideologie die ten allen prijze moet uitgevoerd worden, zijn niet links of rechts en hebben geen kleur.

De Burgers zijn democratisch, open, multicultureel, respectvol, inclusief, realistisch, met een hart voor de jeugd, de ouderen en minderbedeelden, zijn toekomstgericht met respect voor het verleden en met een visie voor hun gemeenschap en de wereld.

De Burgers zijn vanaf vandaag proactief op zoek naar een Burgemeester, Schepenen en Raadsleden. Zij worden de Burgervertegenwoordigers van De Burgers. Elke Burger van Grobbendonk en Bouwel kan hiervoor zijn kandidatuur indienen bij Het Lijstcomité. Elke vertegenwoordiger of mandataris zal het Charter van de Burgervertegenwoordigers onverdeeld moeten onderschrijven, ondertekenen en toepassen.

De Burgers willen ook de gemeenteraad en het college hervormen en terugbrengen naar hun originele democratische werking, voorlopig binnen de bestaande decreten van de Vlaamse Gemeenschap en de wetten van België. De Burgers van Grobbendonk en Bouwel gaan onverdacht voor beleidsverantwoordelijkheid en een absolute meerderheid in het democratische beheer van de gemeente en hun samenleving met enkel en alleen het belang van die gemeenschap op de agenda.

De beste stem is een stem voor jezelf.

Welkom bij De Burgers van Grobbendonk en Bouwel!

http://deburgers.be/