De Wakkere Burger

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Missie en visie


De Wakkere Burger is een ongebonden organisatie die sterk gelooft in pluralistische samenwerking. De organisatie gelooft in de waarde van een participatieve bestuurscultuur omdat:

  • participatie zorgt voor een democratisering van het bestuur, omdat alle maatschappelijke groepen dan hun zeg kunnen doen - ook groepen die wat verder van de macht zijn verwijderd
  • participatie zorgt voor meer burgerbetrokkenheid bij het beleid
  • participatie zorgt voor een betere inhoudelijke kwaliteit van het beleid, omdat alle betrokkenen hun ideeën, suggesties, ervaringen en terreinkennis kunnen inbrengen
  • participatie zorgt voor een meer gedragen beleid, omdat alle opinies, alternatieven en argumenten duidelijk worden doorgepraat met de burgers
  • participatie zorgt voor empowerment van betrokken individuen, omdat zij bijleren over vergaderen, invloed op de besluitvoming,...

Daarom ijvert De Wakkere Burger voor volgende principes:

  • een democratische, transparante en participatieve mentaliteit bij beleidsmakers
  • participatie via kwalitatieve, toegankelijke en eerlijke processen
  • participatie gericht op gedragen en onderbouwde voorstellen
  • participatie met een brede en diverse betrokkenheid.