Apache

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

https://www.apache.be/

  • Wat doet Apache?

Apache schrijft wat politici niet willen lezen, kranten niet mogen schrijven maar wat iedereen zou moeten weten. De autonome redactie brengt onthullende en actuele onderzoeksjournalistiek die voorbijgaat aan de waan van de dag. Apache draagt de rol van een onafhankelijke vierde macht erg hoog in het vaandel. Diepgravende en heldere analyses geven meer duiding bij complexe maatschappelijke kwesties. Inhoud heerst!

  • Onze visie en missie

Apache heeft de ambitie op korte termijn uit te groeien tot een breed, progressief en dwingend journalistiek project. Apache neemt daarbij de rol van ‘vierde macht’ voluit ter harte, voedt het maatschappelijk debat en plaatst in haar werking de essentie van journalistiek centraal: het kritisch bevragen van macht en het aanreiken van oplossingen.


  • Onze visie

•Apache speelt in op een samenleving in verandering waarin debat, context en inzicht een noodzaak vormen

•Apache zorgt vanuit een progressieve invalshoek voor kritische reflectie en inspiratie en reikt relevante informatie aan

•Apache beantwoordt de behoefte aan diepgaande berichtgeving, onderzoeksjournalistiek en duiding

•De lezers en leden van Apache dragen de duurzame en coöperatieve werking


Onze missie

•Apache geeft een stem aan de mensen die niet gehoord worden, inspireert hen en houdt controle over de machthebbers

•Apache verkent de impact van de samenleving in transitie, stipt trends aan, filtert ruis weg, controleert de macht, stelt problemen vast, kaart mistoestanden aan, legt verbanden, draagt oplossingen aan en wakkert het debat aan

•Apache werkt vanuit een journalistiek, progressief en toekomstgericht referentiekader met als kernwaarden ‘verantwoord’, ‘integer’ en ‘zelfredzaam’

•Apache staat ten dienste van haar lezers en leden en betrekt hen actief bij de werking