Actio Populi

From Democratie.Nu
Jump to navigationJump to search

Français

missie en doel

Actio Populi is een onafhankelijk en strikt neutraal burgerinitiatief dat het onvermogen en/of de onwil van politici wil verhelpen. Volgens ons dient de democratie en dus ook de politiek voor de burger, door de burger en van de burger te zijn. Jammer genoeg stellen we vast dat we louter behandeld worden als kiesvee.

Met de oprichting van de vzw Actio Populi willen we kordaat optreden tegen de wortel van de meeste problemen in onze samenleving: de schijndemocratie in België. Dat de democratie in crisis zou zijn, is pure volksverlakkerij. Er is nog nooit echt sprake geweest van een democratie in dit land (W. DEWACHTER, De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse, 2001).

Die schijndemocratie heeft heel wat gevolgen voor ons:

 • •torenhoge belastingen terwijl vele diensten die we in ruil krijgen te kort schieten,
 • •de privé-economie, de motor van een land, wordt overbelast,
 • •privatiseringen van openbaar domein waar vroegere generaties hard voor gewerkt hebben opdat toekomstige generaties het beter zouden hebben (Electrabel),
 • •toekennen van meer rechten aan daders dan aan slachtoffers,
 • •de uitgaven van de parketten zijn onbekend,
 • •verkopen van overheidsgebouwen aan weggeefprijzen,
 • •regeringscrisissen (zelfs eentje van 500 dagen),
 • •een onbestaand Zilverfonds en een tikkende pensioenbom,
 • •schending van onze eigen Grondwet zonder dat we er iets aan kunnen doen (de goocheltruc met artikel van 195 van de Grondwet, benoeming van ministers door partijvoorzitters, enz.)
 • •een superbureaucratie,
 • •de bloei van een inefficiënte staatseconomie,
 • •overbetutteling door de overheid door middel van allerlei ongevraagde en onnodige premies,
 • •vriendjespolitiek door middel van subsidietoekenningen en politieke benoemingen,
 • •klassenjustitie doordat onder andere misdrijven afgekocht kunnen worden,
 • •urgente maatschappelijke problemen die niet aangepakt worden (klokkenluidersbescherming, onverjaarbaarheid kindermisbruik, enz.),
 • •een nodeloos complexe staatsstructuur,
 • •wanbeleid (verkoop Fortis, bestuur van Dexia, Waterwegen en Zeekanaal)
 • •verspilling belastingsgeld (Dexia),
 • •paradijs voor dievenbendes wegens gebrekkig justitieapparaat,
 • •typisch opstarten van openbare werken voor de verkiezingen,

Verder tonen studies van de Europees Centrale Bank, Lars Feld en John Matsusaka aan dat wij één van de meest inefficiënte en niet-democratische overheden hebben.


geschiedenis

specialisaties en activiteiten

Class-action

belangrijkste projecten en evenementen

sponsoring

democratie.nu vzw

publicaties

secundaire bronnen

externe links

http://www.actiopopuli.be

notas